Privacy verklaring

Persoonsgegevens

De Zusjes respecteren de privacy van al hun klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywetgeving.

U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en weglatingen of correcties kunt u aanvragen door contact op te nemen via e-mail: info@dezusjes.be.

De klant verstrekt aan de Zusjes persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche en/of facechart, die wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij de Zusjes eveneens, vooraf aan de behandeling, van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. De Zusjes zullen de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

De geleverde gegevens kunnen door de Zusjes gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in hun diensten, nieuwe publicaties, eventuele toekomstige brieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kan u dit laten weten via e-mail: info@dezusjes.be.

Geheimhouding

De Zusjes zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vervalt de geheimhoudingsplicht en zijn de Zusjes verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen.